Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Boljoro S.L., met maatschappelijke zetel te Calle Rubio i Ors 15 1-2, 08940 Cornella de Llobregat, Spanje en ingeschreven in het commercieel register onder nummer BTW ESB66777566 (hierna: “Boljoro”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 1 – Algemeen

Boljoro stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:
– Categorie 1: zonder registratie: jouw IP-adres;
– Categorie 2: via cookies: tracking van gebruik van de website;

2.2. Boljoro kan gegevens van jouw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
– Via serverlogs bij het bezoeken van de website;
– Door gebruik van cookies (zie onderstaand);

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Boljoro zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in pseudoanonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Boljoro om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

– Categorie 2: Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Artikel 5 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Boljoro. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar [email protected], per post naar Calle Rubio i Ors 15 1-2, 08940 Cornella de Llobregat, Spanje. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

5.7. Automatische beslissingen en profilering:

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Boljoro aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Boljoro en door advertentienetwerken waaraan Boljoro deelneemt.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. Boljoro is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Goedgekeurde Goksites door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Goedgekeurde Goksites.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Defenitie van cookies
Cookies zijn sessie-identifiers die ons in staat stellen om het gedrag van gebruikers binnen onze website te kennen. Hierdoor kunnen wij ons verbeteren en een betere service bieden.

9.2. Gebruikte cookies
Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van de informatie die ze verzamelen. Het volgende wordt gebruikt in Goedgeurde Goksites:

Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies
Cookies die essentieel zijn om door de verschillende pagina’s van onze website te navigeren en sommige functies ervan te gebruiken. Deze cookies verzamelen uw voorkeuren, of je ouder bent dan 18 of ouder dan 24 jaar en of advertenties weergegeven moeten worden.

Categorie 2: gedragscookies
Deze cookies stellen ons in staat om het gebruik van de website te analyseren. Deze cookies verzamelen informatie over de meest bezochte pagina’s of secties, het aantal bezoeken, de browsetijd en details van de gebruikte browsers en gebruikers. Deze gegevens stellen ons in staat om de sites te optimaliseren en de navigatie op onze website te vergemakkelijken. De tool die wordt gebruikt voor de analyse van de website is Google Analytics.